“To sa srcem mi je veoma poznato, kad te štreca danima.
To su one nevidljive veze i to samo retki osete. Ali zajebano je,
kad se samo ti priključiš na tu srčanu telefonsku centralu,
pa ona zvoni u prazno.”