Ne umem da napišem recenziju književnog dela, a ni da uradim promovisanje istog na dobar način. Ne umem više ni na sat da gledam. Ali, umem da osetim, itekako. Mogu da osetim ono što mlada autorka pesničke zbirke svojim pesmama prenosi, a i da osetim njenu pesničku vrednost i moć. Obrazovani ljudi će uraditi recenziju, moje je da prosledim link na kojem možete potražiti i kupiti knjigu. Time možete Slavi i njenom literarnom prvencu “Maske stvarnosti” dati zasluženu podršku.

Hvala Slava.

https://slavakaramanovic.wordpress.com/knjiga-poezije-maske-stvarnosti/