Da li to samo Ona tako umije,
ili to moje srce hoće da veruje.
Glava govori nije tako,
Ona da privlači ne prestaje.
Noge su krenule,
Ona dalje u mene gleda.
Ne pomera.
A duša se trese,
kao pred streljanje.
Želi daleko da pobegne,
Ona još uvek tu je.
Zašto živote ne daješ je
ili pustiš da nestane?