“Imala je taj dodir, koji sam usnio, za kojim sam vapio. Imala je, moglo bi se reći zamalo sve. Samo više straha od ljubavi, da se izdrži tu čudnu reč… “

Preuzeto sa Pinteresta