Samo još da se rešim uloge u kojoj će se svi na meni učiti živeti… ili jašiti!”