To je stara kineska poslovica: “Svi imamo dva života, a drugi počinje kad shvatimo, da je život samo jedan.”

Guillaume Musso – U jednom trenu