Kaže Helmut se zove
i stvarno mi na švabu liči
ali pokunjen nekako mi jadan izgleda
gledam ga i ne mogu da se odlučim:
“Da li ste imali takve face,
dok ste po svetu i mom Balkanu jurišali?
I da li da vam zameram
dok ste mi selo palili?”
Sad više ne mogu,
niste iz moje generacije,
tad bili ste vojnici
i slušali naređenja slično zaluđenih
i zato jer dobro znam
gori su bili ovi naši izdajnici.
Još uvek se zna ko je bio taj komšija
što je ubio moga deda brata
našli su ga od kuće svega 50 metara
preklanog vrata!
I ponovo nam sad te “dobre” komšije
izranjaju kao beli smrdljivi nacistički crvi
napadaju otadžbinu naših palih očeva i dedova,
krvi vam se napijem i da vam svima mamu
ponovo opsujem!

…a opsovaću!!!