“Slušanje ploča vraća me u neka druga, lakša vremena…”

(Slika preuzeta sa interneta)