Rekao bi Bukowski, pij’ dok ti se ne svidi. Kako je samo morao biti probirljiv, kad je toliko lokao?”