Ne razmumem te više,
tiho govoriš,
izgubila sam te…
Namerno, odgovaram.
Ne nisam znala, stvarno,
sad razumem…
Na temu prekasno
napisano je previše pesama
i ova nije samo još jedna od njih.
Možda,
više nije važno,
možda,
nikad nije bilo, važno.
Bol se pritajio,
tuga je otišla u drugu sobu,
ugasila je svetlo i
gleda vesti iz sveta.