“Tanka je linija između ljubavi i bola. Ali čini mi se da ljubav ne bi trebala da boli i obrnuto.”