Nasmejala si me do srži, ali si u pravu kad si rekla: “Donekle ste i vi krivi. Veću pažnju poklanjate Pinkušama! Smjerne i fine djevojke ne dolaze do izražaja od tih nakarada.”