“Misliš ta mala je lisica, kad starija još veća – neviđena!”