Svaka sablja u ruci Kraljevića Marka postaće ubojita!”