Nema više ljudi što bi za tebe učinili bilo šta, a kamoli sve…”