“Čovek može postati duh i dok je živ. Ne veruješ? Pogledaj me!”