“Klovnovi u tuđem smehu traže lek za svoju žalost.”