Postoje ljudi koji prevare jer to nose u sebi, kao neizlečivu bolest. A drugi su obične kukavice, da ne kažem šta drugo i plaše se nekog što im više nije drag, da ostave. Pitam se koje vrste si ti?