Šta li sam vam u prošlim životima radio, kad mi je u ovom tako?”