Ne možeš tražiti pravi put ako sebi ne priznaš, da ustvari ne znaš ni gde si.”