Prolaze januari
samo ovaj mraz ne odustaje…
Ostajem sam, nigde nikoga
mesto suzama u oku
zauzimaju ledene kapi
svuda čuju se vrane
staze oko mene su prazne
prepune straha i prosute soli.
Štafelaj i prazno platno
belo poput ovog snega što leti
nemam više ideje, a ni snage
rečima slikati.

Prolaze januari
samo ovaj mraz ne odustaje…
Prosule se prve pahulje lepršave
sa njima te proklinjem i psujem
onako ranjeno, muški!
Daj mi žilet, molim te,
da pustim tu vrelu otrovanu krv
ovde u dnevnoj sobi
tepisi da se napiju,
zaluđenih krvavih misli
da imate za mnom šta čistiti
da imate na kraju o čemu zboriti.