Jesi ti to stvarno imao
više sreće nego pameti
ili samo ništa cenio nikad nisi?
Šta i koga si voleo,
za koga si sve to mario?
Ludače!!!
Za sve osim samog sebe…