“Ovaj svet je osuđen na propast sa budalama sličnim meni!”