“Po čemu se to ljudi prepoznaju? E pa, dovoljno je da pustiš sve u jednu kolonu da čekaju. Sami se izdvajaju!”