Rezervisano 24h!

(…za osam ljudi što živi u meni…)