Ove noći nisam snažan i jak
ali mogu te jako uplašiti,
nečim što odavno znam.
Pogledaš li se ponekad
u ogledalo,
vidiš li neke promene,
osetiš li ponešto sa svakom novom borom,
vidiš li smrt, vidiš li telo koje polako nestaje?
Pravila su oduvek ista,
ko odnosi sve, kome ostaje ništa…