“Jedan od onih dana, kad mi je potreban zagrljaj i iskren pogled, da će sve biti dobro… “