“Pitanje: “Šta bi bilo, da …”, ne može više ništa da spasi. Pa ni ovo danas. Praznina koja ostaje i bol koji je prati neminovna je.”

…zar opet??