“Ne može te spasiti nečija ljubav i dobrota, kad ne umeš ni sam sebe voleti i razumeti šta hoćeš.”