“Onaj dan i tu noć, ta dvadesetčetri sata kad prođu, da ne pomislim na tebe, javiću se tad, da ti kažem: »Prošlo je!«”