“Svaki čovek ima svoj stav, šta će u životu dozvoliti da se desi i koliko daleko ići. Kad stigne to te granice, onda se ustvari pokaže, ko su ljudi i šta bi sve učinili i uradili. Te stvari koje navodno nikad u svojoj teoriji ne bi. I želim da pišem baš o tome, o ljudskoj čudi. To o čemu se ne govori naglas, a svi to nosimo u sebi.”