Jesenje žito odavno poleglo je,
sa njim i sva obećanja tvoja,
lažna i prazna.
Sve što si rekla,
porekla si,
bez prave sramote.
Pristoji li još ovo pitanje?
O veličini nečeg, tako nedostižno,
za tebe i neostvarivo.
Dok se ljudi cerekaju pijani,
usta su zatvorena, šute,
tamne oči gore, istinu govore.
Nasmej se sad,
jer sutra će biti gore!