“Još uvek me iznenadi, koliko ljudi mogu da razočaraju.”