Sve su iste i na nekoga liče,
sve što za tobom dolaze,
sve su od tebe bolje, još lepše i iskrene
i sve ljubim gordo, svaki kao da je zadnji put.
Veruj mi kad kažem: “Sve!”.
No ne veruj mi, da me dotiču ili vrede,
kao da ne umeju tako ljubiti i povrediti,
tako otrovan i hladan,
kao da sam od tvog svakog dodira
pomalo umro.
Prazan.
I sad svoju kožu prodao bi,
da zbog jednog tvog dodira opet naježim se,
umesto tuđeg glasa, da čujem tvoje stenjanje,
nečijeg lepog stasa, da gledam tvoje bore.
Da još jednom ljubim te…