“Bolje se izmaći nekome, kad shvatiš da si samo prepreka, do njegovih uspeha ili neuspeha.”