Lažem da nisam, jer ljubomoran sam na sve što se tebe dotiče.”