“Ponovo sam zastao, čekajući da se nešto samo od sebe desi. Nekog daleko da me odvede, da sve ovo jednostavno reši. Shvatih da ustvari čekam samog sebe. Da krenem.”